کتاب مایندست فور آیلتس

Cambridge English Mindset For IELTS

مجموعه کتاب مایندست فور آیلتس محصول سال 2018 از انتشارات کمبریج است که از جدیدترین کتاب های طراحی شده بر پایه نمره مشخصی از آیلتس به شمار میروند که در میان زبان آموزان و مدرسان هواداران پرشماری دارند. کتاب  Mindset مجموعا در 4 سطح طراحی شده اند. اين مجموعه از سطح پایه یا کتاب mindset Foundation شروع شده که سطح ان مناسب برای داوطلبین زیر نمره 5 می باشد و تا Level 3 در سطح نمره 7.5 که اخرین جلد این مجموعه است. این مجموعه کتاب برای استفاده در کلاس های گروهی و یا شیوه خودخوان مناسب می باشد.

کتاب Cambridge English Mindset For IELTS  :

کتاب مایندست فور آیلتس فاندیشن

 Mindset For IELTS Foundation | خرید کتاب آزمون کمبریج مایند ست فور آیلتس فاندیشن| Mindset for IELTS|خرید کتاب زبان |خرید کتاب ایلتس |کتاب مایندست فور آیلتس |کتاب مایندست فاندیشن |خرید اینترنتی کتاب زبان |

سطح اول مجموعه كتاب Mindset for IELTS بر روى دانش جنرال شما كار ميكند و تمرين هاى ان بصورتی طراحى شده كه شما را براى ازمون آيلتس اماده خواهد كرد.اين كتاب در 10 درس طراحى شده كه هر درس ان به موضوع مشخصى ميپردازد.در اين مجموعه كتاب كه مناسب ازمون اكادميك مى باشد از طريق اموزش مهارت هاى زبانى در متون ساختار يافته ى آيلتس به زبان اموز استراتژى اموزش داده ميشود. در اين مجموعه با انجام تمارين معتبر بر پايه تست هاى آيلتس با اين ازمون اشنا خواهيد شد.
کتاب Cambridge English Mindset For IELTS 1 :

کتاب مایندست فور آیلتس 1

|Mindset For IELTS 1| خرید کتاب آزمون کمبریج مایند ست فور آیلتس 1| Mindset for IELTS|خرید کتاب زبان |خرید کتاب ایلتس |کتاب مایندست فور آیلتس |کتاب مایندست یک|خرید اینترنتی کتاب زبان |

سطح دوم (level 1) مجموعه كتاب Cambridge English Mindset For IELTS 1  که همانند سطح قبلی هدف از تمرين هاى ان اماده سازی داوطلبین برای آزمون می باشد در 8 درس طراحى شده كه هر درس ان به موضوع مشخصى ميپردازد.در اين سطح كتاب كه مناسب ازمون اكادميك است از طريق اموزش مهارت هاى زبانى در متون ساختار يافته ى ايلتس، به زبان اموز استراتژى اموزش داده ميشود.|

کتاب مایندست فور آیلتس 2

Mindset For IELTS | خرید کتاب آزمون کمبریج مایند ست فور آیلتس 2| 2 Mindset for IELTS|خرید کتاب زبان |خرید کتاب ایلتس |کتاب مایندست فور آیلتس |کتاب مایندست 2|خرید اینترنتی کتاب زبان |

در سطح سوم (level 2) مجموعه كتاب Mindset for IELTS نیز مانند سطح قبلی آن دارای 8 درس می باشد كه هر درس ان به موضوع مشخصى ميپردازد.
در اين كتاب كه مناسب ازمون اكادميك مى باشد از طريق اموزش مهارت هاى زبانى در متون ساختار يافته ى ايلتس به داوطلبین آیلتس استراتژى های آزمونی با متد جدید اموزش داده ميشود.

کتاب Cambridge English Mindset For IELTS 3 :

کتاب مایندست فور آیلتس 3

Mindset For IELTS | خرید کتاب آزمون کمبریج مایند ست فور آیلتس 3| 3 Mindset for IELTS|خرید کتاب زبان |خرید کتاب ایلتس |کتاب مایندست فور آیلتس |کتاب مایندست 3|خرید اینترنتی کتاب زبان |

آخرین سطح یا همان سطح چهارم (lEVEL 3) مجموعه كتاب Mindset for IELTS نیز در 8 درس طراحى شده كه هر درس ان همانند سطوح قبلی به موضوع مشخصى پرداخته است و همانطور که گفته شد مناسب برای سطح نمره 7.5 می باشد.خرید کتاب Mindset For IELTS | خرید کتاب مایند ست فور آیلتس

هیچ محصولی یافت نشد.