فیلتر
48% کتاب فرانسوی FLE • TCF • Entrainement intensif • avec fichiers audio کتاب فرانسوی FLE • TCF • Entrainement intensif • avec fichiers audio

کتاب فرانسوی FLE • TCF • Entrainement intensif • avec fichiers audio

قیمت اصلی 200000 تومان بود.قیمت فعلی 105000 تومان است.
0
توضیحات کتاب کتاب Tcf Entrainement Intensif avec Fichiers این کتاب آموزش عالی برای آزمون TCF است . قسمتهای صوتی را می توانید از طریق پیوند موجود در کتاب بارگیری کنید. با کمک این کتاب چندین نفر را برای شرکت در آزمونهای شفاهی برای دستیابی به ملیت فرانسوی آموزش دادم و...
افزودن به سبد خرید
45% کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD رنگی کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD رنگی

کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD رنگی

قیمت اصلی 289000 تومان بود.قیمت فعلی 159000 تومان است.
0
توضیحات کتاب : کتاب ABC TCF Conforme epreuve آزمون TCF یا Test De Connaissance Du Français نوعی آزمون تعیین سطح است که برای بررسی میزان آشنایی فرد با زبان فرانسه به طور عمومی به کار رفته و مدرک آن توسط وزارت آموزش کشور فرانسه صادر می‌شود. این آزمون‌ها توسط مرکز...
افزودن به سبد خرید
44% کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD رنگی کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD رنگی

کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD رنگی

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 195000 تومان است.
0
توضیحات کتاب کتاب ABC TCF pour le Quebec آزمون TCF یا Test De Connaissance Du Français نوعی آزمون تعیین سطح است که برای بررسی میزان آشنایی فرد با زبان فرانسه به طور عمومی به کار رفته و مدرک آن توسط وزارت آموزش کشور فرانسه صادر می‌شود. این آزمون‌ها توسط مرکز...
افزودن به سبد خرید
44% کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD سیاه و سفید کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD سیاه و سفید

کتاب زبان ABC TCF - Conforme epreuve 2014 - Livre + CD سیاه و سفید

قیمت اصلی 190000 تومان بود.قیمت فعلی 106000 تومان است.
0
توضیحات کتاب : کتاب ABC TCF Conforme epreuve آزمون TCF یا Test De Connaissance Du Français نوعی آزمون تعیین سطح است که برای بررسی میزان آشنایی فرد با زبان فرانسه به طور عمومی به کار رفته و مدرک آن توسط وزارت آموزش کشور فرانسه صادر می‌شود. این آزمون‌ها توسط مرکز...
افزودن به سبد خرید
42% کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD سیاه و سفید کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD سیاه و سفید

کتاب زبان ABC TCF pour le Quebec + CD سیاه و سفید

قیمت اصلی 198000 تومان بود.قیمت فعلی 115000 تومان است.
0
توضیحات کتاب کتاب ABC TCF pour le Quebec آزمون TCF یا Test De Connaissance Du Français نوعی آزمون تعیین سطح است که برای بررسی میزان آشنایی فرد با زبان فرانسه به طور عمومی به کار رفته و مدرک آن توسط وزارت آموزش کشور فرانسه صادر می‌شود. این آزمون‌ها توسط مرکز...
افزودن به سبد خرید