فیلتر
43% Projekt B2 neu Testbuch 2019 کتاب آلمانی

Projekt B2 neu Testbuch 2019 کتاب آلمانی

138000 تومان
0
Projekt B2 neu Testbuch 2018  Produktinformationen zu „Projekt B2 neu – Übungsbuch “  Projekt B2 neu Testbuch 2018   Klappentext zu „Projekt B2 neu – Übungsbuch “ B2 Projekt B2 neu ist ein Trainingsprogramm für jugendliche und erwachsene Lerner, die sich auf die neue Prüfung Goethe-Zertifikat B2 vorbereiten wollen. Texte...
افزودن به سبد خرید
50% کتاب TestAS  Fachmodul Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

کتاب TestAS Fachmodul Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

95000 تومان
0
کتاب آمادگی آزمون TestAs  کتاب آمادگی آزمون TestAs  علم »بر توانایی شما در نتیجه گیری از مفاهیم علمی متمرکز است.  به شما در سه آزمون عملی کمک می کند تا با آزمون آشنا شوید و مباحثی را که برای آشنایی شدیدتر با آنها نیاز دارید ، فیلتر کند. توجه: برخی...
افزودن به سبد خرید
50% Fit Fur Den Testdaf فیت فور دن تست داف

Fit Fur Den Testdaf فیت فور دن تست داف

125000 تومان
0
تست داف (TESTDAF) آزمون آلمانی برای ان دسته از افرادی که در آلمان زندگی میکنند و قصد دارند در کشور آلمان ادامه تحصیل دهند یا مدرکی که دال بر تسلط این افراد بر زبان آلمانی میباشد را میگویند.هرساله این آزمون در کشور آلمان در شهر هاگن بصورت متمرکز در مرکز...
افزودن به سبد خرید
46% Wortschatz Fur TestDaF 2008

Wortschatz Fur TestDaF 2008

65000 تومان
0
کتاب Wortschatz Fur TestDaF 2008 واژگان. زبان آلمانی به عنوان یک آزمون زبان خارجی 
افزودن به سبد خرید
50% کتاب TestAS  Fachmodul Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

کتاب TestAS Fachmodul Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

95000 تومان
0
کتاب ازمون TestAS کتاب ازمون TestAS این کتاب  شامل یک شبیه سازی برای TestAS کامل با ماژول موضوعی “ریاضیات ، علوم کامپیوتر و علوم طبیعی” است. قسمتهای زیر آزمون شامل می شود: • آزمون اصلی (حل مسائل کمی ، ایجاد روابط ، افزودن الگوها ، ادامه سری اعداد) • ماژول...
افزودن به سبد خرید
47% TestDaF Musterprufung 1 MIT Audio+CD

TestDaF Musterprufung 1 MIT Audio+CD

69000 تومان
0
TestDaF Musterprufung 1 MIT Audio TestDaF Musterprufung 1 MIT Audio Produktinformationen zu „TestDaF Musterprüfung: Musterprüfung 1, m. Audio-CD “ Klappentext zu „TestDaF Musterprüfung: Musterprüfung 1, m. Audio-CD “ Niveau B2 bis C1 Voraussetzungen: Oberstufenkenntnisse (C 1), mindestens aber sehr gute Mittelstufenkenntnisse (B 2) Zielgruppe: Lernende, die an einer deutschsprachigen Universität studieren...
افزودن به سبد خرید
49% TestDaF Training 2015+CD

TestDaF Training 2015+CD

115000 تومان
0
Test DaF Training 2015 TestDaF Training 2015 Produktinformationen zu „TestDaF-Training 20.15: Text- und Übungsbuch “ Vorbereitung auf den Test Deutsch als Fremdsprachen (TestDaF) Klappentext zu „TestDaF-Training 20.15: Text- und Übungsbuch “ TestDaF-Training 2015 bereitet auf den Test Deutsch als Fremdsprache vor. Das Buch enthält eine ausführliche Anleitung zu allen Prüfungsaufgaben (“Schritt...
افزودن به سبد خرید
48% Prufungstraining DaF B2 C1 TestDaF Ubungsbuch mit autorisiertem Modelltest und CDs +CD

Prufungstraining DaF B2 C1 TestDaF Ubungsbuch mit autorisiertem Modelltest und CDs +CD

129000 تومان
0
Prufungstraining DaF B2 C1 TestDaF Ubungsbuch mit autorisiertem Modelltest und CDs Produktinformationen zu „Prüfungstraining TestDaF mit autorisiertem Modelltest, m. 2 Audio-CDs “ Informationen zum Titel: Prufungstraining DaF B2 C1 TestDaF   Das Buch bietet eine gründliche Vorbereitung auf den Test-DaF und trainiert systematisch die vier Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Darüber...
افزودن به سبد خرید
47% TestDaF Musterprufung 2 MIT Audio+CD

TestDaF Musterprufung 2 MIT Audio+CD

69000 تومان
0
اطلاعات مربوط به محصول "TestDaF Musterprüfung: Musterprüfung 2، m. CD صوتی " مبهم برای "TestDaF Musterprüfung: Musterprüfung 2 ، m. CD صوتی " سطح B2 تا C1 پیش نیازها: دانش سطح بالا (C 1) ، اما حداقل دانش سطح متوسط ​​بسیار خوب (B 2) گروه هدف: زبان آموزانی که می...
افزودن به سبد خرید
47% TestDaF Musterprüfung 4 MIT Audio + CD خرید کتاب زبان

TestDaF Musterprüfung 4 MIT Audio + CD خرید کتاب زبان

69000 تومان
0
TestDaF Musterprüfung 4 MIT Audio Description Prerequisites: upper-level knowledge (C 1), but at least very good intermediate level knowledge (B 2) Target group: Learners who want to study at a German-speaking university and take the exam TestDaF. Objective: Familiarity with the exam Conception: Official test set of the TestDaF institute in the new format...
افزودن به سبد خرید
47% TestDaF Musterprüfung 3 MIT Audio+ CD

TestDaF Musterprüfung 3 MIT Audio+ CD

69000 تومان
0
خرید کتاب TestDaF Musterprüfung 3 MIT Audio
افزودن به سبد خرید
43% Training TestDaF

Training TestDaF

108000 تومان
0
با آزمون تست داف (TestDaF) آشنا شويم TestDaF آزمون زبان آلماني براي داوطلبان خارج از آلمان است كه قصد تحصيل در آلمان را دارند و يا نياز به ارائه مدركي دال بر تسلط به زبان آلماني دارند. اين آزمون به صورت متمركز در مركز انستيتو تست داف واقع در شهر...
افزودن به سبد خرید