فیلتر
45% کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

160000 تومان
0
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 ÇİT کتاب 1 ÇİT کتاب (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT شامل دو سطح ÇİT 1 و ÇİT 2 می باشد و شامل دو کتاب معلم سطح 1 و 2 می باشد «مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» که در مراکز فرهنگی ترکی یونس امره از طرف...
افزودن به سبد خرید
31% Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi (Student book)

Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi (Student book)

52000 تومان
0
کتاب درسی زبان عشق ترکی 1 کتاب Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi یادگیری در آموزش ترکی مبتنی بر تولید دانش جدید توسط دانش آموز با ساختاردهی دانش در ذهن او است. با توجه به رویکرد آموزش زبان امروزی ، مدلهای آموزشی مدرن مانند روش هوش چندگانه ، رویکرد سازنده...
افزودن به سبد خرید
50% پک کامل کتاب CiT

پک کامل کتاب CiT

440000 تومان
0
Set de turc pour enfant (ÇİT) 2 Guide de l’enseignant Set de turc pour enfant (ÇİT) Le set de turc pour enfant élaboré par une commission composé de lecteurs de turc et experts en la matière en poste dans les centres culturels Yunus Emre comprend des manuels, guides de l’enseignant,...
افزودن به سبد خرید
50% کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

110000 تومان
0
کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT
افزودن به سبد خرید
42% کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

150000 تومان
0
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 ÇİT کتاب 2 ÇİT کتاب (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT شامل دو سطح ÇİT 1 و ÇİT 2 می باشد و شامل دو کتاب معلم سطح 1 و 2 می باشد «مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» که در مراکز فرهنگی ترکی یونس امره از طرف...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1)

220000 تومان
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
34% Sevgi Dili Turkce 3  Ders Kitabı (Student book)

Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabı (Student book)

65000 تومان
0
کتاب درسی زبان عشق ترکی 3 کتاب Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabi یادگیری در آموزش ترکی مبتنی بر تولید دانش جدید توسط دانش آموز با ساختاردهی دانش در ذهن او است. با توجه به رویکرد آموزش زبان امروزی ، مدلهای آموزشی مدرن مانند روش هوش چندگانه ، رویکرد سازنده...
افزودن به سبد خرید