فیلتر
45% کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 160000 تومان است.
0
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 1 ÇİT کتاب 1 ÇİT کتاب (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT شامل دو سطح ÇİT 1 و ÇİT 2 می باشد و شامل دو کتاب معلم سطح 1 و 2 می باشد «مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» که در مراکز فرهنگی ترکی یونس امره از طرف...
افزودن به سبد خرید
31% Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi (Student book)

Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi (Student book)

قیمت اصلی 75000 تومان بود.قیمت فعلی 52000 تومان است.
0
کتاب درسی زبان عشق ترکی 1 کتاب Sevgi Dili Turkce 1 Ders Kitabi یادگیری در آموزش ترکی مبتنی بر تولید دانش جدید توسط دانش آموز با ساختاردهی دانش در ذهن او است. با توجه به رویکرد آموزش زبان امروزی ، مدلهای آموزشی مدرن مانند روش هوش چندگانه ، رویکرد سازنده...
افزودن به سبد خرید
50% پک کامل کتاب CiT

پک کامل کتاب CiT

قیمت اصلی 880000 تومان بود.قیمت فعلی 440000 تومان است.
0
Set de turc pour enfant (ÇİT) 2 Guide de l’enseignant Set de turc pour enfant (ÇİT) Le set de turc pour enfant élaboré par une commission composé de lecteurs de turc et experts en la matière en poste dans les centres culturels Yunus Emre comprend des manuels, guides de l’enseignant,...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 2) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
34% Sevgi Dili Turkce 3  Ders Kitabı (Student book)

Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabı (Student book)

قیمت اصلی 98000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.
0
کتاب درسی زبان عشق ترکی 3 کتاب Sevgi Dili Turkce 3 Ders Kitabi یادگیری در آموزش ترکی مبتنی بر تولید دانش جدید توسط دانش آموز با ساختاردهی دانش در ذهن او است. با توجه به رویکرد آموزش زبان امروزی ، مدلهای آموزشی مدرن مانند روش هوش چندگانه ، رویکرد سازنده...
افزودن به سبد خرید
31% Sevgi Dili Turkce 2  Ders Kitabı (Student book)

Sevgi Dili Turkce 2 Ders Kitabı (Student book)

قیمت اصلی 98000 تومان بود.قیمت فعلی 68000 تومان است.
0
کتاب درسی زبان عشق ترکی 2 کتاب Sevgi Dili Turkce 2 Ders Kitabi یادگیری در آموزش ترکی مبتنی بر تولید دانش جدید توسط دانش آموز با ساختاردهی دانش در ذهن او است. با توجه به رویکرد آموزش زبان امروزی ، مدلهای آموزشی مدرن مانند روش هوش چندگانه ، رویکرد سازنده...
افزودن به سبد خرید
50% کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.
0
کتاب معلم 1 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT
افزودن به سبد خرید
42% کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.
0
کتاب آموزش زبان ترکی استانبولی کودکان 2 ÇİT کتاب 2 ÇİT کتاب (Çocuklar İçin Türkçe Seti (ÇİT شامل دو سطح ÇİT 1 و ÇİT 2 می باشد و شامل دو کتاب معلم سطح 1 و 2 می باشد «مجموعه آموزش زبان ترکی برای کودکان» که در مراکز فرهنگی ترکی یونس امره از طرف...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 3) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 2) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Çalişma Kitabı 1) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 3) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
56% کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1)

کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1)

قیمت اصلی 500000 تومان بود.قیمت فعلی 220000 تومان است.
0
کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1) کتاب Türkçe Öğreniyorum (Ders Kitabı 1) «مجموعه من ترکی یاد می‌گیرم» برای دوره‌هایی که برای گروه‌های کودک در مراکز فرهنگی، در کشورهایی که ترکی به عنوان زبان دوم خارجی اختیاری یا اجباری تدریس می‌شود و برای مخاطبان هدف بین 12 تا 15 سال که...
افزودن به سبد خرید
27% کتاب Active Grammar 2 دستور زبان فعال 2

کتاب Active Grammar 2 دستور زبان فعال 2

قیمت اصلی 55000 تومان بود.قیمت فعلی 40000 تومان است.
0
کتاب Active Grammar 2 کتاب Active Grammar 2 دستور زبان فعال در دانش آموزان جوان درک و کنترل از عناصر اساسی ساخت دستور زبان انگلیسی را ایجاد می کند و با این کار بستر محکمی برای پیشرفت بیشتر زبان در اختیار آنها قرار می دهد. این مجموعه از دو کتاب از...
افزودن به سبد خرید
27% کتاب Active Grammar 1 دستور زبان فعال 1

کتاب Active Grammar 1 دستور زبان فعال 1

قیمت اصلی 55000 تومان بود.قیمت فعلی 40000 تومان است.
0
کتاب Active Grammar 1 کتاب Active Grammar 1 دستور زبان فعال در دانش آموزان جوان درک و کنترل از عناصر اساسی ساخت دستور زبان انگلیسی را ایجاد می کند و با این کار بستر محکمی برای پیشرفت بیشتر زبان در اختیار آنها قرار می دهد. این مجموعه از دو کتاب از...
افزودن به سبد خرید
35% کتاب معلم 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

کتاب معلم 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT

قیمت اصلی 100000 تومان بود.قیمت فعلی 65000 تومان است.
0
کتاب معلم 2 (Çocuklar İçin Türkçe Seti Öğretmen Kitabı (ÇİT
افزودن به سبد خرید