فیلتر
48% کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition  (رنگی) کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition  (رنگی)

کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition (رنگی)

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح A1/A2 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید
46% کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

کتاب زبان Comprehension orale 1 - Niveau A1/A2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 125000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح A1/A2 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید
48% کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition رنگی کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition رنگی

کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition رنگی

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح B1 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید
46% کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

کتاب زبان Comprehension orale 2 - Niveau B1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 125000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح B1 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید
51% کتاب زبان (CINQ SUR CINQ, NIVEAU B2 (CD INCLUS

کتاب زبان (CINQ SUR CINQ, NIVEAU B2 (CD INCLUS

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 112000 تومان است.
0
توضیحات کتاب :   کتاب Cinq sur cinq B2 از سی دی صوتی شامل 29 سند صوتی (گفتگو یا مونولوگ) تشکیل شده است که موقعیت های ناشی از زندگی روزمره مردم فرانسه را نشان می دهد. مهارت های انتخاب شده مطابق با نسخه های چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEFR) برای...
افزودن به سبد خرید
50% کتاب La France Au Quotidien

کتاب La France Au Quotidien

قیمت اصلی 220000 تومان بود.قیمت فعلی 110000 تومان است.
0
کتاب La France Au Quotidien اثر Roselyne ROESCH, Rosalba ROLLE-HAROLD کتاب La France Au Quotidien فرانسه را کشف کنید، همه چیز را در مورد محیط زندگی فرانسوی ها بیاموزید وقتی سر کار هستند، با خانواده، وقتی تمرین می کنند سرگرمی ها؛ دانش عمومی خود را از زندگی سیاسی توسعه دهند فرهنگ،...
افزودن به سبد خرید
51% کتاب زبان (Cinq sur cinq niveau A2 (CD inclus

کتاب زبان (Cinq sur cinq niveau A2 (CD inclus

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 112000 تومان است.
0
توضیحات کتاب :   کتاب Cinq sur cinq A2 از سی دی صوتی شامل 29 سند صوتی (گفتگو یا مونولوگ) تشکیل شده است که موقعیت های ناشی از زندگی روزمره مردم فرانسه را نشان می دهد. مهارت های انتخاب شده مطابق با نسخه های چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEFR) برای...
افزودن به سبد خرید
48% کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition رنگی کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition رنگی

کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition رنگی

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.
0
 توضیحات کتاب : کتاب Comprehension orale 4 کتاب های  Expression Orale و ‍Comprehension Orale در حال حاضر یكی از معروف ترین كتاب های آموزش زبان فرانسه است كه بسیار سریع جواب می دهد و فرد در مدت كمی پس از مطالعه این كتاب به راحتی خود را به سطح A2...
افزودن به سبد خرید
46% کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

کتاب زبان Comprehension orale 4 - Niveau C1 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 125000 تومان است.
0
 توضیحات کتاب : کتاب Comprehension orale 4 کتاب های  Expression Orale و ‍Comprehension Orale در حال حاضر یكی از معروف ترین كتاب های آموزش زبان فرانسه است كه بسیار سریع جواب می دهد و فرد در مدت كمی پس از مطالعه این كتاب به راحتی خود را به سطح A2...
افزودن به سبد خرید
48% کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition رنگی کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition رنگی

کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition رنگی

قیمت اصلی 290000 تومان بود.قیمت فعلی 150000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح B2 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید
46% کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

کتاب زبان Comprehension orale 3 - Niveau B2 + CD - 2eme edition سیاه و سفید

قیمت اصلی 230000 تومان بود.قیمت فعلی 125000 تومان است.
0
این کتاب برای تقویت مهارت فهم گفتاری (compréhension orale) به صورت تخصصی طراحی شده تا شما با تمرکز بر روی فایل های صوتی پخش شده به زبان فرانسه، مهارت های شنیداری خود را برای شرکت در آزمون دلف سطح B2 افزایش دهید. لازم به ذکر است که مهارت کسب شده...
افزودن به سبد خرید