توضیحات کتاب آکسفورد فونیکس  :

خرید کتاب آکسفورد فونیکس ورد

کتاب Oxford Phonics World 1

مجموعه Oxford Phonics  مجموعه‌ای پنج سطحی است که برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان طراحی شده است. کتاب های آکسفورد فونیکس از کتاب های خوب و جدیدی است که به تازگی در اکثر آموزشگاه ها مورد تدریس قرار می‌گیرد. هر یک از سطوح شامل فایل PDF کتاب دانش آموزش و کتاب تمرین، فایل های صوتی و ویدیویی و همچنین Multi Rom ارائه شده است.

ویژگی کتاب آکسفورد فونیکس ورد :

خرید کتاب آکسفورد فونیکس ورد | خرید کتاب زبان | کتاب کودکان oxford phonics world

مجموعه کتاب Oxford Phonics Word یکی از منابع بسیار عالی و جدید برای آموزش اصوات زبان انگلیسی به کودکان است که در 5 سطح مختلف عرضه می گردد. این کتاب یک مکمل آموزشی درجه یک است که با تمرین ها و مثال های متعدد و جذاب کودکان را حسابی سرگرم و مشغول یادگیری کرده و نوید یک دوره آمورشی بسیار مهیج و کارآمد را می دهد. به جای این که کودکان مجبور شوند کلمات و اصوات مختلف را حفظ کنند و خیلی زود از یادگیری دلسرد شوند،این مجموعه آموزشی با استفاده از روش های نوین و آزموده شده خواندن واقعی را به کودکان می آموزد.

مجموعه کتاب های آموزشی نخستین گام برای ورود به یک ماجراجویی جذاب و یادگیری تمام چهل و چهار صوت زبان است.

ویژگی های جذاب و مشترک این مجموعه «Oxford Phonics World»

  • گودکان گام به گام فرایند یادگیری را طی می کنند
  • در پایین هر صفحه، اصوات آموخته شده و اصواتی که قرار است آموزش داده شود، به شکل جذاب نشان شده است
  • بخش های مرور و بررسی به کودکان و آموزگاران میزان پیشرفت و یادگیری را نشان می دهد
  • فعالیت های بسیار مهیج و اصولی
  • متون متنوع و اضافی برای تمرین بیشتر
  • فایل های صوتی و قابل دانلود برای تسلط بر تلفظ کلمات
  • تمرین های سودمند در انتهای هر بخش برای تثبیت معانی واژه های آموخته شده
  • نکات سودمند و مفید برای آموزگار و والدین

مشاهده همه 5 نتیجه

نمایش 36