فیلتر
48% the elephant in the brain the elephant in the brain

the elephant in the brain

135000 تومان
0
انسان ها نخستی ها هستند و نخستی ها حیوانات سیاسی هستند. بنابراین، مغز ما نه فقط برای شکار و جمع آوری، بلکه برای کمک به ما در پیشرفت اجتماعی، اغلب از طریق فریب و خودفریبی، طراحی شده است. اما در حالی که ممکن است ما برنامه ریزان منافع شخصی باشیم،...
افزودن به سبد خرید