فیلتر
43% how the world really works

how the world really works

115000 تومان
0
کتاب جهان واقعا چگونه کار می کند کتاب how the world really works تحقیقات پرزحمت [اسمیل] در مورد موضوعات بسیار فنی (یا پیش پا افتاده) برای اکثر مورخان حرفه ای، او را به منبعی ضروری برای درک چگونگی پیدایش جهان مدرن تبدیل می کند… جهان واقعاً چگونه کار می کند، بیانگر تقطیر...
افزودن به سبد خرید