فیلتر
36% An Introduction to Language 11th Edition کتاب دانشگاهی

An Introduction to Language 11th Edition کتاب دانشگاهی

180000 تومان
0
کتاب دانشگاهی An Introduction to Language ویرایش یازدهم کتاب حاضر نگرشی به روزرسانی شده به مطالعات زبان و زبان شناسی در جامعه امروز ارائه میدهد. این کتاب که برای عصر مدرن نوشته شده است بازتاب شرایط فعلی زبان شناسی میباشد. زبان کتاب همچنان ساده، دوستانه و خواندنی میباشد که باعث میشود...
افزودن به سبد خرید