خرید کتاب گرامر بتی آذر

کتاب Understanding and Using English Grammar

کتاب آموزش گرامر  Understanding and Using English Grammar  تالیف Betty S Azar, Stacy A. Hagen یکی از منابع بسیار رایج و معتبر جهت تقویت مهارت گرامر مناسب برای زبان آموزان، دانشجویان و داوطلبان شرکت در آزمون های زبان انگلیسی است. این کتاب شامل بیست فصل می باشد و علاوه بر ارائه مطالب گرامری شامل تمرین های متعددی در موضوعات مختلف گرامر انگلیسی است. موضوعاتی نظیر: زمان ها، اسم ها، حرف تعریف معین و نامعین، افعال modal، معلوم و مجهول، جمله واره های اسمی، وصفی و قیدی، gerund , infinitives ، انواع حروف ربط، جملات شرطی و … را در بخش محتوای کتاب می توانید مشاهده نمایید. به علاوه، چند بخش مکمل در انتهای فصل های اصلی گنجانده شده است. این کتاب هم به عنوان منبع درسی آکادمیک و هم بصورت خودخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب Understanding and Using English Grammar

Basic English Grammar 4th edition به آموزش دستور زبان از طریق روش های ارتباطی با دانش آموز پرداخته است و شامل نمودار و توضیحات در اول بخش، مثال به همراه توضیح ، تمرین برای قدرت تمرکز و افزایش اعتماد به نفس، اصطلاحات گرامری برای سهولت آموزش می باشد. درک مطلب، خواندن، گوش دادن، مصاحبه و نوشتن، الگو های جمله، ادات، مقالات، تلفظ، فرم های گفتاری، نقطه گذاری از دیگر مطالبی است که در این مجموعه آموزش داده می شود.

خرید کتاب گرامر بتی آذر

Fundamentals of English Grammar 4th edition و  Understanding and Using English Grammar 4th edition برای توسعه مهارت زبان آموزان سطح متوسط، با درک و استفاده از دستور زبان انگلیسی و مرجع گرامر است. در این نسخه به طور کامل به توسعه فالیت های ارتباطی و تعاملی پرداخته است. شامل نمودار گرامر و امتیاز دهی، ساختار مبتنی بر گوش دادن و تمرین هایی برای صحبت کردن، استفاده از متنی که نکات گرامری را هدف قرار داده است و الگوهای گفتاری و نوشتاری از ویژگی های این کتاب است.

مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش 36